Chương Trình Thẻ Thành Viên Bentoni

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, từ Tháng 9/2019, Bentoni sẽ bắt đầu Chương trình Thẻ Thành Viên dành cho những Khách Hàng thân thiết. Chương trình áp dụng đối với mọi đối tượng khách hàng đã mua online và trực tiếp sản phẩm trên toàn Showroom của hệ thống

I. Chính sách các hạng Thẻ Thành viên tại Bentoni Store

* Thẻ VIP - SILVER

* Thẻ VIP - GOLD

* Thẻ VIP _ DIAMOND

II. Ưu đãi trọn đời từ Thẻ thành viên

* Thẻ VIP _ SILVER

* Thẻ VIP _ GOLD

*Thẻ VIP _ DIAMOND